Strona główna

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że Katedra Informatyki Ekonomicznej oraz Katedra Przedsiębiorczości i Zarządzania Innowacyjnego, na Wydziale Ekonomii, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, organizują wspólnie konferencję naukową z udziałem gości zagranicznych, na temat: „TWÓRCZOŚĆ – INNOWACYJNOŚĆ – PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ – TECHNOLOGIE INFORMACYJNE W ORGANIZACJACH”.

Konferencja odbędzie się w dniach 17-19 listopada 2016 roku w Ustroniu.

Organizacja konferencji zbiega się z Jubileuszem Katedry Informatyki Ekonomicznej oraz Katedry Przedsiębiorczości i Zarządzania Innowacyjnego – 10-leciem istnienia na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Celem konferencji jest prezentacja aktualnych wyników badań naukowych, zwłaszcza empirycznych, wymiana poglądów oraz pogłębienie integracji środowiska naukowego, reprezentującego nauki o zarządzaniu oraz informatykę ekonomiczną, w szczególności z obszaru badań twórczości organizacyjnej, innowacyjności i przedsiębiorczości oraz zastosowania technologii informacyjnych w budowaniu nowoczesnej i efektywnej organizacji.

Referaty zgłoszone na konferencję, które uzyskają dwie pozytywne opinie recenzentów i najwyższe punktacje, zostaną wydrukowane w czasopiśmie naukowym „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe” (obecnie 10 punktów) lub „Journal of Economics and Management” (obecnie 12 punktów). Pozostałe opracowania zakwalifikowane do druku zamierzamy opublikować w monografii.

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w naszej konferencji
Prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak
Prof. UE dr hab. Teresa Kraśnicka